سفارش تبلیغ
صبا

سلام

سال هاست که مسلمین در این ایام به امر خدای احد در کنار یکدیگر مناسک ابراهیمی حج را به جای می آورند.

حج بزرگترین اجتماعی ست که مسلمین همه و همه با هر مذهب و فرقه ای کنار یکدیگرند، این اعمال اشتراک ماست و ما آن را در کتاب آسمانی مان یافته ایم.

قرآن، حج ، رسول اکرم صلی الله علیه وآله و ... اعتقاداتی ست که ما را به هم نزدیک می کند.

همه ما از صمیم قلب گسترش دین الهی اسلام را می خواهیم و دوست داریم این عشقمان را در دنیا به همگان معرفی کنیم، اما؛ سال هاست ک جمعیت ما در فشار است.

باری، در حج می گوییم استکبار جهانی را نمی خواهیم و متهم می شویم، ما بر اساس کتابمان عمل می کنیم اما کسانی که خود را هم دین ما می دانند، به ما حمله می کنند.

هر جا که زندگی می کنیم، به مسجد می رویم، نماز می خوانیم، روزهای جمعه، اعیاد فطر و قربان و ... اعمالی به صورت جمعی انجام می دهیم و باز عده ای که ادعای اسلام دارند به ما حمله می کنند، مگر مسجد حریم خدا نیست؟ مگر نماز امر او نیست ؟ چرا در حال نماز در مسجد کشته می شویم به جرم کفر توسط داعیه داران اسلام؟ چه تعداد از مسلمین این روزها به دست کسانی کشته می شوند که خود را مسلمان می دانند و وای بر ما اگر اینان هم دین ما باشند!

ما می خواهیم دینمان جهان را فراگیرد، چقدر زیباست که می بینیم روزانه اسلام دل بسیاری را روشن می کند به نور خود.

ولی انگار از طرفی دیگر با سرعتی فزاینده داریم از جمعیتمان می کاهیم....

آنان که به خاک و خون کشیدند عراقیان را سوری ها را یمنی ها را....نه اصلا اسلام را... مگر ما امت رسول صلی الله علیه و آله نیستیم؟ کثرت ما فخر رسول است...

امسال حاجیان کنار هم بودند و عشق الهی شان را در این مناسک به زیبایی دیدند... حوادثی برایشان پیش آمد که دل همه ی اسلامیان را اندوهگین کرد... حوادثی که به اتفاق و تصادف شبیه نبود، حوادثی که فاجعه ای دوباره بر ما تحمیل کرد و باز هم تعداد زیادی از رهروان رسول اکرم صلی الله علیه وآله را از این جهان کاست.

مسلمانان ماتم زده جهان همه با هم دست نیاز به سوی خدای احد بلند می کنند و برای سلامت حاجیان و همه مسلمین در سختی دعا می کنند.

دعا نقدی است که به درگاه خدا می فرستیم، روزهایی که دلمان می خواست برای سوری ها کاری کنیم اما هیچ در توان نداشتیم، حشر می خواندیم. چه ختم های صلوات که برای رهایی یمنی ها گرفته ایم....

همراهی دل هزاران مسلمان با حاجیان باز هم جمعیت ما را پر قدرت تر می کند که بالاتر از قدرت الله نیست و دل های ما همه وصل اوست.

 

 به امید ظهور منجی

حج + منا + کشته + سقوط جرثقیل


+ تاریخ جمعه 94/7/3ساعت 4:15 عصر نویسنده زینب ش | نظر
\