سفارش تبلیغ
صبا

هو المحجوب

"چادر حجاب برتر محسوب می شود و انواع مدها، لباس های گوناگون و جلوه گری ها برای سعادت بانوان زیان آور است"

"البته می توان محجبه بود ولی چادرنداشت منتها همین جا هم باید آن مرز را پیدا کرد "

"حفظ حجاب به زن کمک می کند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزش گاه های بسیار لغزنده ای که سر راهش قرار داده اند نشود"

" عده ای از چادر فرار می کنند به خاطر این که هجوم تبلیغاتی غرب دامنن گیر شان نشود . اما از چادر فرار می کنند به آن حجاب واقعی هم رو نمی آورند چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد. تصور نکنید اگر ما فرضا چادر را کنار گذاشتیم آن مقنعه ی کذایی را درست کردیم دست از سر ما بر می دارند،آنها به این چیز ها قانع نیستند بلکه می خواهند همان فرهنگ محنوس خودشان در اینجا مثل زمان شاه که زن اصلا حجاب و پوشش نداشت عمل شود.رضاخان این مرد قلدر نادان بی سواد آمد و خود را در اختیار دشمن قرار داد.یکباره لباس این کشور را عوض کرد.بسیاری از سنت های مردم را تغییر داد ،دین را ممنوع کرد .شما ببینید در وضعامروز چقدر رسوایی است که پادشاهی یکباره لباس ملی یک کشور را عوض کند. شما به اقصی نقاط دنیا مثل هند سفر کنید ملت ها لباس ملی خودشان را دارند و به آن افتخار می کنند . . . چرا با لباس نمی شود عالم شد . وحال این که بزرگترین دانشمندان ایرانی که آثار آنان هنوز در اروپا تدریس می شود با همین فرهنگ، لباس و در همین محیط پرورش یافتند"

"این چه حرف و منطق مسخره ای است که مطرح کردند؟ آن ها لباس یک ملت را عوض کردند؟ چادر را از سر زنان برداشتند و گفتند با چادر غیر ممکن است که زنی عالم ودانشمند شود و در فعالیت های اجتماعی شرکت بکند. سوال من این است که با برداشتن چادر در کشور ما زنها تا چه اندازه در فعالیت های اجتماعی شرکت کردند؟ مگر در دوران رضاخان و پسرش فرصتی داده شد تا زنها ی ما در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند. زنهای ایرانی زمانی وارد فعالیت اجتماعی شدند و کشور را با دستها ی توانای خود متحول کردند و مردهای این کشور را به دنبال خود به میدان مبارزه کشیدند که چادر سرشان کردند"

 


+ تاریخ شنبه 89/4/26ساعت 12:43 عصر نویسنده زینب ش | نظر
\