سفارش تبلیغ
صبا

سلام

دایی جون: بچه ها حالا درک می کنند زمان جنگ اخبار چگونه بود.

_قیمت ها که پایین می آید از رسانه ها اعلام می شود ولی همیشه بالاست.

_ با توجه به عقب نشینی تروریست ها، مهاجرین سوری به شکر خدا دارند از عراق بر می گردند.(مگر در شرق سوریه در گیری بود؟ مگر کسی از سوریه فرار کرده بود؟)

_در میانمار وضعیت ناجور نیست جمعا از دو طرف 200 نفر هم کشته نشدند.(مگر مسلمان ها توانستند از خود دفاع کنند؟)

*

در میانمار ...وضعیت واقعا اسف بار است...

نمی دانم جز دعا چه از من ساخته است؟

(نمایی از فاجعه)

به امید ظهور منجی . . .


+ تاریخ چهارشنبه 91/5/11ساعت 11:36 صبح نویسنده زینب ش | نظر
\